IECMSA-2012

I. ULUSLARARASI AVRASYA
MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI
PRİŞTİNE-KOSOVA

03 - 07 Eylül 2012

triangle

Sayın Meslektaşım,

 


Düzenlediğimiz "I. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2012)"nı sizlere duyurmaktan onur duymaktayız. Düzenleme Kurulu olarak sizleri 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Pritştine'de düzenlenecek olan IECMSA-2012'ye katılmaya davet ediyoruz. Bu konferans Priştine Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Birliği tarafından desteklenmektedir.

 

IECMSA-2013'ün (Konferansın) amacı, matematik bilimleri ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak ve dünyanın dört bir yanındaki matematik topluluğunu, disiplinler arası araştırmacıları, eğitimcileri, matematikçileri, istatistikçileri ve mühendisleri bir araya getirmektir.


Konferansta yeni sonuçlar ve problemler ele alınacağı ve davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, poster sunumları şeklinde olacaktır. Sunumlar, Türkçe, Arnavutça ve İngilizce yapılabilecektir.


Konferansa orijinal bildiriler sunulacaktır. Tüm sunulan makalelerin özetleri konferansın bildiri kitapçığında basılacaktır. Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından tam metin olarak basılması uygun görülen makaleler aşağıdaki bilimsel niteliği yüksek olan dergilerde basılacaktır.

 

 

I. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2012)'na katılmanızdan ve katkıda bulunmanızdan ve sizleri, Priştine’de ağırlamaktan onur duyacağız.

Gallery