IECMSA-2012

I. ULUSLARARASI AVRASYA
MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI
PRİŞTİNE-KOSOVA

03 - 07 Eylül 2012

triangle

Önemli Tarihler

Kayıt için Son Tarih

09.07.2012

Bildiri Özeti için Son Gönderim Tarihi

09.07.2012

Bildirinin Son Kabul Tarihi

23.07.2012

Programın İlan Tarihi

20.08.2012

Tam Metin Makale için Son Gönderim Tarihi

01.11.2012Gallery