IECMSA-2012

I. ULUSLARARASI AVRASYA
MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI
PRİŞTİNE-KOSOVA

03 - 07 Eylül 2012

triangle

Konular

 Matematik Konuları

 

*    Cebir

*    Uygulamalı Matematik

*    Ayrık Matematik

*    Sonlu Matematik

*    Fraktallar

*    Geometri

*    Matematik Tarihi

*    Mantık

*    Analiz

*    Sayılar Teorisi

*    Nümerik Analiz

*    Topoloji

*    Hesaplamalı Matematik

*    Matematiğin Disiplinlerarası İlişkisi

*    Matematiğin Diğer Alanları

 

 

 

Matematiksel İstatistik Alanları

 

*    Uygulamalı İstatistik                                        

*    İş İstatistikleri

*    Hesaplamalı İstatistik                                        

*    Bilgisayar Benzetimleri

*    Ekonometri

*    Çevre İstatistiği

*    Endüstriyel İstatistik                                          

*    Matematiksel İstatistik

*    İşlem Araştırması                                              

*    Olasılık

*    Kantitatif Metodlar                                            

*    İstatistiksel Modelleme

 

 

Çevre Bilimlerinde Matematiksel Modelleme Konuları

*    Ekoloji Biliminde Matematiksel Modelleme

*    Popülasyon Dinamikleri

*    Deniz Çevreciliğinin Modellemesi

 

 

 

Matematik Eğitimi Konuları

 

*    Matematik Eğitiminde Yöntemler

*    Eğitim İstatistiği

*    Aktif Öğrenme

*    Öğretmede Teknoloji Kullanımı

 

 

Biyomatematik Konuları

 

*    Matematiksel Biyoloji                       

*    Biyoistatistik

*    Çevre İstatistiği  

*    Medikal İstatistik

 

 

Finansal Matematik Konuları

 

*    Finansal Matematik

*    Finansal Türevlerin Modellemesi

*    Finansal Araçlar

*    Yönetim BilimiGallery